free html web templates

Concerten
seizoen 2020/21
bekend!

Zie overzicht. Nadere info volgt.

Noordlaren Muziek heeft het programma voor het nieuwe seizoen 2020-2021 rond.
Hier volgt een vooralsnog summier overzicht:

Zondag 4 oktober 2020:  

Openingsconcert met taartproeverij 

De Casanova's


Zondag 15 november 2020:  

Klassiek concert: Christian Sanders, piano en Patricia Kuijk, viool


Zondag 20 december 2020:  

Kerstconcert met het koor Kleinoot


Zondag 17 januari 2021:   

Hanneke Rouw speelt cellosuites van Johann Sebastian Bach 


Zondag 7 februari 2021:   

Joia Rath


Zondg 21 maart 2021:    

Passieconcert met Consequens: zangkwintet en instrumentalisten


Zondag 25 april 2021:    

Britta Maria: chansons van schoonheid en troost

Ter toelichting:
We verschuiven in verband met de coronaperikelen de volgende editie van ons tweejaarlijkse huiskamerfestival 'Achter de Veurdeur' van voorjaar 2021 naar voorjaar 2022. Daar staat tegenover dat wij in het nieuwe seizoen 2 concerten extra organiseren: er komen 7 in plaats van de gebruikelijke 5 optredens. Dit is allereerst een vorm van compensatie voor het wegvallen van 'Achter de Veurdeur'


In de tweede plaats gaan wij ervan uit dat de anderhalvemeterregel nog geruime tijd onderdeel van het uitgaansleven zal blijven vormen. Wij zullen ons gebruik van de Noordlaarder dorpskerk daarnaar inrichten. Wat betekent dat wij per concert naar schatting - wij gaan nog metingen doen in de kerk - slechts ongeveer 30 personen kunnen bergen.


Ten slotte:
Wij hebben besloten onze toegangsprijs te verhogen van €12,50 naar €15,-. Dit nieuwe bedrag is in de eerste plaats meer in lijn met de prijzen die de ons omringende kleinere muziekorganisaties vragen. In de tweede plaats kunnen we zoals aangegeven tot nader order veel minder publiek per concert ontvangen.

Geweest & Geslaagd seizoen 2019/20

ARNOLD VEEMAN - Zondag 29 sept. 2019
De inmiddels heel bekende Groninger streektaalzanger met Surinaamse roots Arnold Veeman verrast met ‘Veeman in het Noorderlicht’. De zanger heeft 12 van zijn liedjes bewerkt voor het projectkoor ‘Noorderlicht’ onder leiding van Judith Lange en verzorgt samen met dit koor ons eerste concert in het nieuwe seizoen 2019/2020.
De muziek die u gaat horen vraagt om een beetje galm, om ruimte. Zoveel mooie harmonieën en rustige tonen. Daarom hebben de artiesten ervoor gekozen om alleen te zingen in mooie kerkjes met prachtige akoestiek, die natuurlijk in de provincie Groningen moeten liggen, want waar klinken de woorden van deze Groningse bard beter? Onze dorpskerk voldoet in ruime mate aan deze uitgangspunten!

MRS JOHNSON - Zondag 15 sept. 2019
Noordlaren Muziek presenteert het traditionele jaarlijkse kerstconcert. Vrouwenkoor Mrs Johnson brengt het programma 'Snow'. Een gevarieerd optreden met klassieke en lichte, oude en nieuwe muziek. In deze verstillende periode voor kerst vormen ‘The Snow’ van Edward Elgar, het meerstemmig gezongen ‘Midden in de Winternacht’, de mystieke lijnen in ‘Tundra’ van Ola Gjeilo en het bijzonder gearrangeerde ‘Night of Silence’ van David Haas en Lori True passende (muzikale) ingrediënten in dit veelzijdige kerstprogramma. Laat u verrassen door de kleine wiegeliedjes, de diversiteit aan talen waarin gezongen wordt en de (kerst)warmte en het enthousiasme van dit koor. Het concert staat onder leiding van Tobias Bethlehem en wordt op piano begeleid door Ronald Kedra.

LIENEN AN LOCHT- Zondag 26 jan. 2020
Lienen aan Locht is de naam van het trio bestaande uit Adrie Oosterling (singer/songwriter in het Nederlandse taalgebied en accordeonist), Maaike Roelofs (zang en cello) en Martha Roelofs (piano en bas). Het trio gaf zich de naam van een gedichtencyclus van Lerus Roelofs. Deze door hun soberheid de ziel rakende gedichten worden, op muziek gezet, gepresenteerd en daarnaast brengt het ensemble liederen van o.a. Marlene Dierich, Hildegard Knef en Liselore Gerritsen; verder klinken er zelfgeschreven Zeeuwse ballades. Een heel bijzonder en intiem programma!

AFGELAST (ivm corona)

BRITTA MARIA - Zondag 15 mrt. 2020
Britta Maria was de sensatie tijdens het huiskamerfestival Achter de Veurdeur 2019! Samen met muzikanten Maurits Fondse en Olag Fateev bezingt zij het leven in al zijn facetten: de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere. Van opzwepend levensgeluk naar diepe ontroering. Een voorstelling waarin het Franse en het Nederlandse lied elkaar ontmoeten. De ‘groten’ zullen niet ontbreken: Aznavour, Brel, Gainsbourg, maar ook liedjes van Toon Hermans, Herman van Veen en Jenny Arean.

AFGELAST (ivm corona)CONSEQUENS - Zondag 5 april 2020
Ditmaal brengt Consequens met 6 zangers en 4 instrumentalisten een programma rond Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (korter aangeduid als de kruiswoorden) en de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz. Deze componist leefde ongeveer 100 jaar voor Bach en was in sommige opzichten zijn wegbereider. Zo schreef Schütz ook reeds een Matthäus-Passion en een Johannes-Passion, waaraan Bach schatplichtig is.
Traditioneel worden de zeven kruiswoorden in de katholieke liturgie gelezen in de week vóór Pasen. Het getal zeven heeft een symbolische betekenis. Deze laatste woorden of zinnen zijn overigens uit de vier evangeliën ‘bijeengesprokkeld’. Geen enkele evangelist citeert zeven zinnen. Aan de term exequiën kan in dit verband het beste de betekenis van rouwplechtigheden worden gegeven. Dit sluit aan bij het sterven van Jezus.

AFGELAST (ivm corona)

ROUW & CHERRIN - Zondag 19 april 2020
De unieke muziek van Johann Sebastian Bach leent zich even goed voor uitvoeringen van het origineel als voor bewerkingen. Bach zélf was een groot bewerker, van eigen composities en van muziek van anderen.
Wij horen vóór de pauze twee van Bachs beroemde cellosuites (voor cello solo) in hun originele vorm, uitgevoerd door Hanneke Rouw, en na de pauze bewerkingen voor saxofoon van delen uit de cellosuites en andere muziek van Bach door Harry Cherrin.
De cellosuites van Bach hebben welhaast een heilige status verworven. Dat is opmerkelijk als men weet dat ze aanvankelijk slechts als oefenstukken werden gezien. De beroemde cellist Pablo Casals ging ze voor het eerst op openbare concerten uitvoeren, waarmee hun werkelijke artistieke allure over het voetlicht werd gebracht.
Over bewerkingen gesproken: de cellosuites van Bach zijn bewerkt voor talloze, zowel ‘klassieke’ als ‘moderne’ instrumenten, onder andere voor saxofoon. Daarmee zijn we bij het tweede gedeelte van dit concert gekomen. Boeiend zal zijn te horen hoe natuurlijk, haast ‘authentiek’ Bachs muziek kan klinken op een saxofoon, een instrument dat pas ongeveer 100 jaar na zijn dood werd geboren.

Noordlaren Muziek organiseert ook voor het seizoen 2020/2021 een concertreeks voor ieder wat wils. We hebben natuurlijk weer gestreefd om kwaliteit en diversiteit te brengen voor een betaalbare prijs in ons thuishonk de Bartholomeüskerk, in het centrum van Noordlaren. Een sfeervolle ambiance met een prachtige akoestiek. Alle concerten zijn op een zondag. Aanvang merendeels om 10.30 uur. De entreeprijs is in principe voor ieder concert gelijk. In de pauze wordt er koffie en thee geschonken in dorpshuis De Hoeksteen (tegenover de kerk).

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
Dan graag even een mailtje naar: info@noordlarenmuziek.nl o.v.v. 'nieuwsbrief'.

Noordlaren Muziek organiseert sinds 1978 kleine en betaalbare concerten in Noordlaren. De dorpskerk (Bartholomeüskerk) pal in het centrum is de thuishaven. De huidige commissie bestaat uit Jan Luis, Carolien Overweg en Dirk Herman de Jong. Info en contact: Jan Luis

 / T: 050 - 409 4657 / M: 06 - 105 238 88.

Noordlaren Muziek wordt mede mogelijk gemaakt door Culturele Raad Haren.